مهارت ها و نیازمندی شغل ها

تعريف و شناسايي شغلقالب ساز به كسي گفته مي شود كه قدرت ساخت قالب هاي مختلف سمبه هاي ماتريسي و تزريقي را دارا باشد و در تهيه و خواندن قطعات از روي نقشه هاي ساده و مركب مهارت داشته باشد، با كليه ي ماشين ابزارهاي مختلف آشنا بوده و در زمينه ي قالبسازي داراي سابقه ي مفيدي باشد.

خصوصيات جسماني و تواناييهاي ذهني براي احراز شغلبا توجه به اينكه يك فرد قالبساز بايد با كليه ماشين ها و ابزارها كار كند، ‌بايد از سلامت و قدرت جسماني مناسب برخوردار باشد. توانايي ذهني در حد طبيعي ضرورت داشته و مدارك تحصيلي و دوره هاي آموزشي مربوط به این رشته را گذرانده باشد.
قالب سازي يكي از مشاغل مهم و مادر است و براي کسب موفقيت در آن داشتن تحصيلات عالي ضروري است.

ارتباط شغل با مشاغل ديگريك قالب ساز تقریبا با تمامی شاخه های صنعتی ارتباط دارد از صنعت ساختمان تا صنایع هوا فضا بنابراین یک قالب ساز باید در مورد تمامی صنایع رایج در کشور اطلاعات کلی داشته باشد که این موضوع جز از طریق تجربه و ارتباط با این صنایع حاصل نمی گردد به گونه ای که می توان گفت مهارت در طراحی قالب، ساخت و همچنین تعمیرات نگهداری از آن، مهمترین عامل در داشتن تولیدی با کیفیت و هزینه پایین و در نتیجه ارزش افزوده بالا است.

شرايط محيط كار، محل احتمالي استخدام و وسايل كاركار در سالن هاي مخصوصي كه جهت اينكار در نظر گرفته شده باشد انجام مي گيرد .محيط بايد ساكت و در تمام طول سال دماي معادل 20 الي 24 درجه سانتيگراد داشته باشد. استخدام به دو صورت انجام مي گيرد. ممكن است فرد در مغازه يا كارگاه كوچكي مشغول به كار گردد كه حقوق با توافق طرفين تعيين مي شود. همچنين ممكن است فرد در شركت يا كارخانه خصوصي يا دولتي مشغول شود كه حقوق طبق قانون وزارت كار تعيين مي گردد. در هر صورت كليه ي وسايل كار بايد كارفرما در اختيار قالبساز قرار بدهد. يا اينكه فرد شخصا اقدام به افتتاح كارگاه نمايد.

نمونه وظايف و مسئوليت هاي شغلوظايف يك قالب ساز عبارت است از توانايي ساخت قالب از روي نقشه هاي ساده و مركب، ‌ساخت قطعات با دستگاه هاي مختلف ماشین کاری ‌و مونتاژ آن و همچنین پياده كردن الگوي قالب و ساخت مدل هاي گچي، ‌چوبي و سيمان.